Automatiseren

Real time actuele data

Uw Doel

U wil het aantal manuele handelingen verminderen.  Kernwoorden hier zijnsneller en acurater.  Wij werken hier op twee gebieden.  Ten eerste deworkflow en ten tweede analyses.

Workflow

De “workflow” houdt alle acties in die de gebruikers van de applicatie moeten uitvoeren voor een bepaalde taak.  Dikwijls zien wij dat dit aantal acties drastisch verminderd kan worden.  Natuurlijk heeft dit enkele onmiskenbare voordelen:

  • De leercurve van uw software wordt eenvoudiger.  Hierdoor kunnen zowel nieuwe werknemers sneller opgeleid worden en sneller zelfstandig werken
  • De tijd die een taak in beslag neemt, het kan gaan over een analyse maken van gegevens, maar ook over fundamentele zaken, zoals het invoeren en verwerken van orders of het maken van facturen.

Ook uw gegevens op 2 plaatsen identiek houden behoort tot de automatisatie cyclus.  Dit noemt men ook wel replicatie.

Analyse

Indien u op een eenvoudige manier zonder veel manuele handelingen een analyse kan doen van de verzamelde gegevens, zal u deze ook niet achterwege laten.  Een analyse die te moeilijk is of teveel tijd in beslag neemt wordt in praktijk dikwijls achterwege gelaten “vanwege het vele werk”. 

Bijvoorbeeld

Zo hebben een proces ontwikkeld bij een klant die alle facturen automatisch afdrukken indien een order aan een aantal voorwaarden voldoet.  De tijdsbesparing die hierdoor werd verkregen heeft de werkdruk en stress op de werknemers drastisch verminderd.  En plots werden er geen overuren meer gemaakt.

Nog enkele andere ideëen.  Wij kunnen automatisch...

  • versturen van fakturen of andere documenten
  • e-mails verzenden om werknemers, klanten of andere mensen op de hoogte te brengen dat bepaalde taken van status veranderd zijn. 
  • aanmaken van rapporten in PDF en versturen per mail

Technisch

  • Sql Server
    Voor kleine databases volstaat Microsoft Access als gegevens drager.  Wordt uw database groter, raden wij sowieso een SQL Server aan. Bij databases groter dan 1 gigabyte of meer dan 10 000 rijen is het overigens aangeraden om verschillende berekeningen vooraf uit te voeren. 
  • Small Business Server
  • Windows Services

Terug naar storyboards