Optimalisatie van een bestaande applicatie

Snel en comfortabel werken met data...

Elke Ms Access applicatie heeft wel eens een aanpasisng nodig.  Een verbetering of aanpassing van alle aard. Elke access ontwikkelaar heeft zijn eigen manier van werken.  Door onze uitgebreide ervaring kunnen wij ons snel inleven in bestaande toepassing.  En zijn wij in staat om elke vraag tot aanpassing te bekijken. 

In grote lijnen kunnen deze aanpassingen in twee opsplitsen.  Het ene heeft ook dikwijls invloed op de andere.

Gebruikersinterface

Het verbeteren van de snelheid, het herstructureren van een invoerscherm of het vereenvoudigen van het invoeren (data input) doorvalidatie of signalisatie (bvb conditional formatting), leveren voor een bedrijf en haar werknemers voelbare resultaten.  Er worden minder fouten gemaakt en het invoeren van gegevens gaat vlotter wat dan weer tot minder frustraties leidt. 

Structurere aanpassingen

Als er meer gegevens moeten opgeslagen worden of bepaalde gegevens moeten dubbel ingevoerd worden, moet er misschien iets in de onderliggende structuur (de tabellen) iets worden aangepast.  Soms heeft een kleine aanpassingen een grote impact of omgekeerd.  Wij hebben ervaring genoeg om u in uw vraag professioneel te begeleiden en samen met u de juiste beslissingen te nemen.

Technisch

  • Migratie SQL Server
  • Small Business Server
  • Aanpassen van tabellen / data Structure
  • Aanpassen van formulieren
  • Aanpassen en verbeteren van Queries